> 

  > 

  > 

 • Olası malzemeler: PE-RT, PP, PVDF

 

 • İzin verilen çalışma sıcaklıkları -30 ila +140 °C (malzeme seçimine bağlı olarak)

 

 • İzin verilen çalışma basıncı 3 ila 16 bar (malzeme seçimine ve çalışma sıcaklığına bağlı olarak)

 

 • Gaz akışında bulunan manifoldlar sayesinde optimum akış 

CALORPLAST plastik gaz-sıvı ısı eşanjörü, gaz halindeki bir ortamdan sıvı bir ortama ısı transferi için bir reküperatördür.

 

Tamamen plastikten üretilmiştir ve ısı geri kazanımının yanı sıra büyük gaz akışlarını soğutmak ve ısıtmak için kullanılır.

 

Başlıca uygulama alanları:

 

- Yüzey işleme teknolojisi, kimya endüstrisi, elektronik endüstrisi        gibi proseslerde agresif egzoz havasından ısı geri kazanımı için.

 

- Yıkayıcılardan gelen agresif egzos gazlarının soğutulması, daha sonra ısıtılması için, örneğin kurutma tekniğinde, metallerin kimyasal işlemesinde, atıkların yakılması ve kanalizasyon çamuru, hava akımlarının yeraltı suyu ile soğutulması, deniz suyu ile temas eden uygulamalar, vb., biyofiltrelerin soğutulması, temiz oda teknolojisindeki hava arıtma tesisleri ve yüksek hijyenik gereksinimlere sahip tesislerde.

 

- Kimya endüstrisinde, ilaç endüstrisinde, sirkülasyon işlemlerinde kurutma tekniğinde ve çözücülerin geri dönüşümü için bir buhar kondansatörü olarak.

 

Seri, modüler bir tasarıma sahiptir ve 150.000 Nm3/h kadar gaz debileri için kullanılabilir . İsteğe bağlı olarak ısı eşanjörü, damla toplayıcı ve kirli gazlarla kullanım için yerinde temizleme sistemi ile donatılabilir. Tüp demeti çıkarılabilir ve değiştirilebilir. Sağlam plastik plakalardan yapılmış muhafaza gaz sızdırmaz olacak şekilde kaynaklanmıştır ve yoğuşma tavası,  takviye nervürleri ve flanşı vardır.

Plastik Gaz - Sıvı Polymer Isı Eşanjörleri

Diğer özellikler:

Uygulamalar

Gaz soğutma / Isıtma / Gaz yoğuşması

 • Aşındırıcı gazların veya egzoz gazlarının soğutulması, ısıtılması veya kurutulması

 

 • Aşındırıcı veya toksik gaz bileşenlerinin yoğuşturulması ve geri kazanımı

 

 • Isı pompaları ile enerji geri kazanımı

 

 • Hava soğutma veya hava / egzoz havası kullanarak (aşındırıcı) sıvıların ısıtılması

Enerji Geri Kazanımı

 • Endüstriyel HVAC sistemlerinde enerji geri kazanımı

 

 • Endüstriyel üretim tesislerinin havalandırılması ve ısıtılması

 

 • Laboratuvarların merkezi havalandırması

 

 • Hayvancılık endüstrisinde havalandırma ve hava tahliyesi
 • Korozyon ve hijyene karşı maksimum direnç
 • Yüksek verimlilik
 • Hızlı amortisman
 • 10-20 yıl kullanım ömrü
 • 40 yıllık deneyim

Plastik gaz - sıvı  polymer ısı eşanjörü istek formu     En 

Dokümanlar

  >