Gaz Kontrol ve Emniyet Sistemleri

Gaz Kontrol İstasyonları

1.Kademe Gaz Kontrol İstasyonu

4 bar ve üzerinde gelen Doğal Gazı, LPG  gaz fazı veya tüp bataryası çıkışında olan yüksek basıncı düşürür.

 

 

2.Kademe Gaz Kontrol İstasyonu

4 bar altında giren gaz basıncını tesis içinde dağıtım veya direkt bir üniteyi beslemek için düşük basınca düşürür.

 

Her iki istasyon da dizayn ve oluşturulan cihaz kombinasyonları bakımından benzerlik gösterebilir fakat, seçilen cihazların uygun basınç kademesinde ve uygun çıkış basıncında olması gerekir.

Basınç Kademeleri

Prosese Özel Yakma Sistemleri

Gaz Yakma ve Isı Kontrol Sistemleri

Endüstriyel tesislerde farklı imalat şekilleri ve buna bağlı olarak uygun olan yakma ve kontrol sistemleri olmalıdır.
 
Bu planlama müşteriye özel yapılır ve genelde tüm uygulamalarımız benzersiz sistemlerdir. Amaç optimum sonuç - müşteri memnuniyeti.
 
Tüm süreç Avrupa normlarında emniyet zincirini sağlamak ve düşük karbon salınımı ile maksimum verimlilikte gazyolu ve yakma sistemleri tasarlanmaktadır.
 
Tesisinizdeki tüm yakma ihtiyaçlarınız için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Yüzey terbiye ve kaplama prosesleri, aşındırıcı ve kritik ortamların ısıtılması, soğutulması ve yoğuşturma

Yüzey terbiye ve kaplama prosesleri, galvanizleme, kimyasal üretim, havalandırma ve gaz arıtma, tarım ve akvaryumlar, yarı iletkenler ve birçok çevre endüstrisini kapsayan çok çeşitli sektör için özel olarak tasarlanmış CALORPLAST termoplastik ısıtma ve soğutma ızgarası bobinleri, müşterilerin spesifikasyonlarını karşılamak için optimum bir tasarıma izin veren standartlaştırılmış boru şeklindeki modüllerden üretilir ve tüm bağlantı parçaları ve destek elemanları da müşterinin gereksinimlerine göre projelendirilir ve prosese montaj edilecek halde hizmete sunulur.

Özellikle galvanik endüstrisi, proses mühendisliği sistemlerinde, bileşenlerin yüzey işlemi için çok sayıda banyo kullanır. Bu bağlamda, tank ve banyolardaki proses parametreleri, ürünlerin yüzeyinin kalitesi üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Kritik parametreler sadece asit ve metal içeriğini değil, aynı zamanda hassas sıcaklık düzenlemesini de içerir. Bununla birlikte, ısı eşanjörü (serpantin), eşit sıcaklık regülasyonunun sağlanmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. 

 

Daldırma tip – (immersion type) ısı eşanjörleri 

PP, PE-RT ve PVDF malzemelerinden üretilebilen daldırma tipi ısı eşanjörleri, yüzey kaplama tanklarındaki sıcaklık yönetimini efektif olarak sağlar ve bu nedenle kaplama işleminin kalitesinde önemli bir rol oynar. Isıtma üniteleri, yüksek malzeme yükü altında hızlı ısınma süreleri ve sabit sıcaklıklar için ısı eşanjörleri; sıcak su, doymuş buhar veya sıvı soğutucu ile çalışır. Modüler tasarımlı ısı eşanjörleri, geniş ısı transfer yüzeyleri sayesinde ısıtma ve soğutma sırasında optimum sıcaklık regülasyonunu garanti eder.

 

CALORPLAST ısı eşanjörleri, uygun bir maliyet ile en güvenilir konfigürasyonu oluşturmamızı sağlayan bilgisayar destekli bir simülasyon kullanılarak hesaplanır ve optimize edilir.
 

 

 

 

 

Gaz-sıvı ısı eşanjörleri

Proseslerde oluşan tehlikeli atık gazları tahliye eden (yüzey kaplama hatları gibi) endüstriyel havalandırma sistemlerinde kullanılır. Büyük miktarlarda deşarj esnasında, bu atık gazlardan elde edilen enerji, gaz-su ısı eşanjörlerinde geri kazanılır ve üretimin operasyonel karlılığını ve ekolojik sürdürülebilirliğini arttırır. Isı eşanjörleri PE-RT malzemeden üretilir ve 80.000 m3/h’e kadar atık gaz akış hızlarında kullanılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calorplast sıvı-sıvı ısı eşanjörleri

Klasik gövde ve boru tasarımı ile benzersiz boru plakalı ısı eşanjörleri olarak üretilir. PP, PE-RT, PVDF ve PFA malzemeden üretilebilen Calorplast sıvı-sıvı ısı eşanjörleri, yüzey kaplama uygulamaları için her zaman en güvenilir ve en uygun maliyetli eşanjörleri sunar. Yüzey kaplama endüstrisinde, tanklarda, daldırma üniteleri için yer olmadığında, harici ısı eşanjörleri, tanktaki sıcaklık yönetimi için ısı değiştirici olarak kullanılır.
Yüksek Basınç
Pe >
4000 mbar
Orta basınç
Pe <
4000 mbar
Düşük Basınç
Pe <
500 mbar